ตั้งหลัก บทที่ ๑๐ : ลม

sendan-kendatsuba-TNM-640pxl

ตั้งหลัก บทที่ ๑๐ : ลม

“ลมหนาวพัดแล้ว”
“ย่อมพัดมาจากเบื้องบน”

“ผู้คนเล่า”
“ผู้คนมีอันใด?”

“ผู้คนไฉนมิเป็นเช่นลม”
“ลมเป็นเช่นใด?”

“ลมเคลื่อนไหวเข้าหาที่ว่าง”
“ผู้คนเล่า?”

“ผู้คนบางทีต้องการความว่าง แต่มิอาจกระทำ”
“ไฉนมิอาจกระทำ?”

“เพราะผู้คนมิใช่ลม”
“ลมเป็นเช่นใด”

“สายลมพัดผ่านมาแล้วเลยไป มิได้ยึดติดเช่นผู้คน”
“ไฉนผู้คนต่างยึดติด?”

 

“เพราะผู้คนมิใช่ลม”

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: